Water

  • Het afvalwater wordt in de wijk ingezameld en gezuiverd.
  • Het toiletwater wordt gescheiden en ingezameld via een vacuumriolering.
  • Een spoelbeurt met een vacuumtoilet is maar 1,5 L i.p.v. 6 L en zo besparen we kostbaar drinkwater.
  • Het grijswater van wasmachines, douches etc. wordt apart ingezameld.
Sinds 01-01-2021
0 miljoen liter water gezuiverd en hergebruikt
0 miljoen liter water bespaard door gebruik vacuüm toiletten