Verwarming

  • Alle woningen zijn aangesloten op een warmtenet.
  • Je hebt een warmtewisselaar die warmte haalt uit een collectieve leiding die heel de wijk verwarmt.
  • De warmte wordt gehaald uit restwarmte van de fabriek Christeyns en uit afvalwater.
  • Zo moeten we geen aardgas verbranden en vermijden we CO2 uitstoot.
Sinds 01-01-2021
0 kWh restwarmte industrie
0 kWh uit afvalwater
0 ton CO2 vermeden